Tổng bài viết

0

Tổng video

0

Chia sẻ

Uyên  Mai
18-08-2017 04:42:52
Thanh Xuân là mãi mãi! Câu nói ấy là giấc mơ của tôi và những người bạn của mình! Chúng tôi không biết rằng tương lai sẽ cùng nhau đi đến đâu và đồng hành đến bao giờ. Chỉ biết rằng, hiện tại chúng tôi có nhau và bên nhau! :*